Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562โรงเรียนเมืองถลางจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562ภาพโดย ครูปิยวัฒน์ ผิวดำครูนงนุช ทองมากนายนฤเบศร์ ภาคีธรรม

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองถลาง เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019