Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู สพม.14 ณ จังหวัดภูเก็ต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู สพม.14 ณ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559  โรงเรียนเมืองถลาง ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ และ สพม.14 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เรื่อง การสอนนักเรียนทำโครงงาน  ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา สมพ.14  ภูเก็ต  พ้งงา ระนอง ณ  ห้องประชุม To Be No1 โรงเรียนเมืองถลาง อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต  วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข นายถาวร  เวชจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม  ดร.วัชรศักดิ์  สงค์ปาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลางให้การต้อนรับ

<กดที่รูปเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด>