Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สพม.เขต 14
โดย ผอ.ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ณ หอประชุมระดมพล
ภาพโดย : ครูเขมวรุทธิ์ อุปลา