Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / คณะศึกษานิเทศก์ สพฐ. ศึกษาดูงานหลักสูตรโรงเรียน

คณะศึกษานิเทศก์ สพฐ. ศึกษาดูงานหลักสูตรโรงเรียน

คณะศึกษานิเทศก์ สพฐ. ศึกษาดูงานหลักสูตรโรงเรียน
   8 กุมภาพันธ์ 2562  ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษานเทศก์ จากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้าศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องพิชิตศึก โรงเรียนเมืองถลาง  โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน บรรยายสรุป การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียนเมืองถลาง <<==ภาพโดย คุณครูนงนุช ทองมาก==>>