Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ประกาศขอความร่วมมือเดินทางกลับมาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประกาศขอความร่วมมือเดินทางกลับมาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์ถึง นักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง
ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ ถ้าในช่วงปิดภาคเรียน ท่านได้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ขอให้ท่านเดินทางกลับมาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เปิด 1 มิ.ย. 64) และกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนรอบข้าง
หวังว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือในครัังนี้