Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

 

โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
  14 ธันวาคม 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัว เข้าให้ความรู้เรื่อง “คุ้มครองสวสดิภาพ :เสริมสร้างกลไกป้องกัน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 6 เข้าร่วมโครงการ <<==ภาพกิจกรรม==>>