Breaking News
Home / ข่าวล่าสุด / การนำผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

การนำผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา และจะศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  มีข้อแนะนำสำหรับการนำผลคะแนนการสอบ GAT / PAT  ไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

GAT_PAT_01