Home / Uncategorized / กิจกรรมอบรม “ฮอนด้าเมืองไทย ขับขี่ปลอดภัย”

กิจกรรมอบรม “ฮอนด้าเมืองไทย ขับขี่ปลอดภัย”

ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า ภูเก็ต “ฮอนด้าเมืองไทย ขับขี่ปลอดภัย”
ร่วมกับโรงเรียนเมืองถลาง
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ภาพโดย:ครูเขมวรุทธิ์ อุปลา