Home / Uncategorized / วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

 โรงเรียนเมืองถลาง ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น ประจำปี 2560
ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
โดยมีกองลูกเสือและเนตรนารีจากโรงเรียนถลางวิทยาเข้าร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
ณ สนามฟุดบอลโรงเรียนเมืองถลาง
[ภาพโดย : นายเขมวรุทธิ์ อุปลา]