Home / Uncategorized / โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำ ดี ถวายในหลวง”

โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำ ดี ถวายในหลวง”

“การอบรมโครงงานคุณธรรมทั้งระบบโรงเรียน 70 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี
แห่งการครองราชย์ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำ ดี ถวายในหลวง”
[ภาพโดย : คุณครูเขมวรุทธิ์ อุปลา]