Home / Uncategorized / โรงเรียนเมืองถลาง ร่วมวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2563

โรงเรียนเมืองถลาง ร่วมวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2563

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเมืองถลาง ร่วมวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 256