Breaking News
Home / ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองถลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mungthalang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเมืองใหม่
ตำบล :
  เทพกระษัตรี
อำเภอ :
  ถลาง
จังหวัด :
  ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ :
  83110
โทรศัพท์ :
  076-621142
โทรสาร :
  076 621143