Home / ข่าวกิจกรรม / มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ในระดับจังหวัด

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ในระดับจังหวัด

โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สพม.เขต 14
โดย ผอ.ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน
ได้มอบเกียรติให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ในระดับจังหวัด
ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี สาระนาฏศิลป์ สาระศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ภาพโดย : ครูเขมวรุทธิ์ อุปลา

About admin