Home / ข่าวกิจกรรม / ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2560
นายธำมรงค์ ชุมรักษ์ กรรมการสถานศึกษา และ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง
ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวให้โอวาทใน กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง  วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ภาพข่าวโดย : คุณครูเขมวรุทธิ์  อุปลา

 

 

About admin