Home / ข่าวกิจกรรม / ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันวาดภาพระบายสี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันวาดภาพระบายสี

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวาดภาพระบายสี
หัวข้อ “ภูเก็ตโปร่งใสด้านภัยทุจริต” ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

About thalang admin