Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน

ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และระดับชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
ประเภทห้องเรียนทั่วไป
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

About thalang admin