Home / ข่าวกิจกรรม / ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบนักเรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบนักเรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะ
ได้เดินทางมาพบปะและให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง
ในการนี้คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
นอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 รวมถึงผู้สนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเมืองถลาง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
[ภาพโดย : นายเขมวรุทธิ์ อุปลา]

About admin