Home / ข่าวกิจกรรม / ค่ายแกนนำสภานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต

ค่ายแกนนำสภานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนแกนนำสภานักเรียน
ด้านภาวะผู้นำและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต”
ณ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560
[ภาพโดย : นายเขมวรุทธิ์ อุปลา,นางสาวนงนุช ทองมาก]

About admin