Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / กิจกรรมบูรณาการวันวิทยาศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมบูรณาการวันวิทยาศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สพม.เขต14
ได้จัดกิจกรรมบูรณาการวันวิทยาศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
โดยมีกิจกรรมอาทิเช่น กิจกรรมเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ การทดลอง การเปิดร้านขายอาหาร สาวน้อยตกน้ำ ดนตรี และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในกิจกรรมครั้งนี้
[ภาพโดย : นายอัสมี นารอยี และนายจิณณธรรม ศรีเพชร]