Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน

สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน

โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน” แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัะยมศึกษาเขต 14 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมได้แก่ โรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์” โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560
[ภาพโดย : นางสาวนงนุช ทองมาก]