Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการพัฒนาโครงการงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำ ดี ถวายในหลวง

โครงการพัฒนาโครงการงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำ ดี ถวายในหลวง

 “การอบรมโครงการงานคุณธรรมทั้งระบบโรงเรียน 70
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี
แห่งการครองราชย์ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน
โครงการพัฒนาโครงการงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำ ดี ถวายในหลวง”
โดยพระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิดว์โส
ประธานโครงการพัฒนา โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” วัดสุทัศน์เทพวราราม กทม. และพระวชิระ สุปภาโส พระธรรมวิทยากร วัดเทวีวรญาติ กทม. เป็นพระวิทยากร
ณ หอประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง วันที่ 22-24 สิงหาคม 2560
[ภาพโดย : นายเขมวรุทธิ์ อุปลา]