Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง
เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
                          ตามประกาศ โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน 2564 นั้น
                          บัดนี้ โรงเรียนเมืองถลาง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ <<รายละเอียดดังนี้>>และ<<==กำหนดการสอบคัดเลือก==>>