Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / วิธีการเลือกวิชาเลือกเพิ่มเติม(เลือกเสรี)

วิธีการเลือกวิชาเลือกเพิ่มเติม(เลือกเสรี)

วิธีเลือกวิชาเลือกเพิ่มเติม(เลือกเสรี)
กำหนดเปิดระบบ เลือกวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. และปิดระบบวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 23.00 น. หรือปิดเมื่อวิชานั้นมีผู้เลือกเต็มแล้ว

โปรดศึกษาขั้นตอนตามภาพ