Breaking News
Home / กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี / ศิลปหัตกรรมระดับชาติ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562

ศิลปหัตกรรมระดับชาติ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562

ผู้อำนวยการ พิเชษฐ์ ถนอมวรรณมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่…

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองถลาง เมื่อ วันอังคารที่ 14 มกราคม 2020