Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ ม.4

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ ม.4

📌📌📌ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ ม.4
 
🔴🔴หมายเหตุ กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ตามประกาศ สพฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โปรดติดตามการประกาศจากทางโรงเรียน ผ่านเพจ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองถลาง และ www.mt.ac.th