Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการภูเก็ตปลอดเชื้อโควิค 19 ปลอดเชื้อ และปลอดภัย เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียนเมืองถลาง

โครงการภูเก็ตปลอดเชื้อโควิค 19 ปลอดเชื้อ และปลอดภัย เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียนเมืองถลาง

วันนี้ทางโครงการภูเก็ตปลอดเชื้อโควิค 19 ปลอดเชื้อ และปลอดภัย เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณโรงเรียนเมืองถลาง ทั้งบริเวณภายนอก และบริเวณภายในอาคารเรียน ห้องสำนักงานต่างๆ วันที่ 11 มกราคม 2564