Home / Uncategorized / กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายใน ปี60

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายใน ปี60

โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดถูเก็ต ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 และกรีฑา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
[ภาพโดย : นักเรียนสภา]