Home / Uncategorized / รับรางวัลทุนการศึกษา โครงการตอบปัญหาธรรมมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36

รับรางวัลทุนการศึกษา โครงการตอบปัญหาธรรมมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเมืองถลางและนักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง
ที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา โครงการตอบปัญหาธรรมมะ “ทางก้าวหน้า”
ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560
โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวม ระดับภาค
รางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวม ระดับจังหวัด
และ นายอดิศักดิ์ แก้วสุขศรี ได้รับรางวัลที่ 11 ระดับชาติ