Home / Uncategorized / “วัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในโครงการ “AOT พี่อาสา”

“วัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในโครงการ “AOT พี่อาสา”

ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดกิจกรรม “วัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
ในโครงการ “AOT พี่อาสา”
วันที่ 30 มิ.ย.60
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองถลาง