Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ

About thalang admin