Home / เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองถลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangthalang
ที่อยู่ :
  150 หมู่ที่  5  บ้านเมืองใหม่
ตำบล :
  เทพกระษัตรี
อำเภอ :
  ถลาง
จังหวัด :
  ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ :
  83110
โทรศัพท์ :
  076-621142
โทรสาร :
  076 621143
E-mail:
  personal.mts@gmail.com