Home / ข่าวกิจกรรม / กีฬาสีภายใน “ทองหลางเกมส์”

กีฬาสีภายใน “ทองหลางเกมส์”

 โรงเรียนเมืองถลางได้กิจกรรมกีฬาสีภายใน “ทองหลางเกมส์”
ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
[ภาพโดย : นายเขมวรุทธิ์ อุปลา]

About admin