Home / ข่าวกิจกรรม / ร่วมกิจกรรมทางศาสนา

ร่วมกิจกรรมทางศาสนา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมื่องถลางได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา
เนื่องในวัน “อาสาฬหบูชา” และ “เข้าพรรษา”

โดยมีนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4
ร่วมฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน ในวัดต่างๆ
ได้แก่ วัดเมืองใหม่ วัดพระทอง และวัดในยาง 
และนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4
ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ มัสยิดดะอ์วาตุ้ลอิสลามียะฮ์(พรุสมภาร)และมัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน(บางเทา)
[ภาพโดย : นายเขมวรุทธิ์ อุปลา และคณะครู]

About admin