Home / ข่าวกิจกรรม / กิจกรรม…ลานกว้างทางปัญญา

กิจกรรม…ลานกว้างทางปัญญา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ลานกว้างทางปัญญา
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเมืองถลาง
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสายชล ส่งแสง (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมีวิทยากร นางสาวสุธีกานต์ คงจันทร์ (บรรณารักษ์ชำนาญการ)
และคณะ จากห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา จังหวัดภูเก็ต
[ภาพโดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย]

About admin